Johner Bildbyra AB
+46 8 644 83 30
info@johner.se
sales@johner.se

Placerade barns skolgång skiljer sig fortfarande jämfört med jämnårigas

Publicerad:
För placerade barn och unga utgör skolgången en viktig skyddsfaktor. Socialstyrelsens öppna jämförelser visar att skillnaden mellan placerade barn och deras jämnåriga är fortsatt stor när det gäller skolgång.

Socialstyrelsen gör varje år så kallade öppna jämförelser där kommuners, förvaltningars och stadsdelars arbete inom olika områden undersöks. Årets jämförelser visar att skillnaden mellan placerade barn och deras jämnåriga fortsatt är stor när det gäller skolgång. Resultatet visar också att andelen flickor som har varit placerade under årskurs 9 och fullföljt grundskolan när de är 17 år har minskat. Samtidigt har andelen pojkar som fullföljt grundskolan ökat, precis som andelen pojkar som vid 20 års ålder fullföljt en treårig gymnasieutbildning.

Det finns flera satsningar för att öka gymnasiebehörigheten. I Stockholms stad har Skolfam, en skolsatsning inom familjehemsområdet, funnits sedan 2018. Målet är att alla familjehemsplacerade grundskolebarn ska ha behörighet till gymnasiet när de går ut nian. Som en del av satsningen har man nyligen öppnat en stödtelefon för socialsekreterare. Angelica Sälgström, biträdande enhetschef i Stockholms stad, berättar:

– Som ett led i att möta pedagogiska frågeställningar öppnar vi en stödtelefon för alla socialsekreterare som har placerade barn i olika vårdformer, vilket är ett mycket roligt utvidgat uppdrag som Skolfam fått. Vi hoppas att det stödet kan påverka barnens skolgång så de kan utveckla sin potential och att fler aktörer kring barnen får kunskap och stöd som kan gynna barnens skolresultat.

Om öppna jämförelser

Socialstyrelsens öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra kvaliteten inom Sveriges hälso- och sjukvård och socialtjänst med hjälp av indikatorer. Resultaten kan användas för att följa upp, analysera och utveckla verksamheter på olika nivåer.

 

Öppna jämförelser 2021 - placerade barns utbildning och hälsa