Sjukvårdspersonal injicerar vaccin i en arm

Passa på att vaccinera dig mot covid-19 under den nationella vaccinationsveckan

Publicerad:
Sverige har gått in i en ny fas i pandemin och många generella åtgärder för att minska smittspridningen har upphört. För att skydda sig själv och andra är det fortsatt viktigt att vaccinera sig mot covid-19. Den 14–20 mars 2022 genomförs därför en nationell vaccinationsvecka.

Sverige har nått en hög vaccinationstäckning men fortfarande har cirka en miljon människor inte tagit sin första dos.

För personal inom vård- och omsorg

Du som jobbar inom vård och omsorg arbetar många gånger fysiskt nära dem som drabbas hårdast av covid-19. Även de lindrigare formerna av viruset kan vara farliga för personer i riskgrupper. Att du vaccinerar dig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom. Det är också en av åtgärderna för att minska smittspridning.

Det är också viktigt att fortsätta arbeta utifrån de basala hygienrutinerna, som alltid är grundläggande i arbetet med att förebygga smittspridning.

Sprid budskapet om vaccinationsveckan på din arbetsplats

Vaccinationsveckan samordnas av Folkhälsomyndigheten och genomförs tillsammans med regioner, länsstyrelser, Sveriges kommuner och regioner (SKR), andra myndigheter och ideella organisationer.

Mer om vaccinationsveckan

Webbinarium för personal inom hälso- och sjukvården

Under nationella vaccinationsveckan, den 15 mars, anordnar Folkhälsomyndigheten ett webbinarium som stöd i det fortsatta arbetet med att vaccinera mot covid-19.

Webbinarium för personal inom hälso- och sjukvården