Äldre man tar bild på glad yngre man med mobil.

Ordna för säkra besök på äldreboenden inför helgerna

Publicerad:
Spridningen av covid-19 ökar i samhället, samtidigt som de kommande helgerna är en viktig tid för många att träffa sina närstående. Därför är det också centralt att äldreboenden fortsätter skapa förutsättningar för säkra besök.

Utgångspunkten är alltid att den som bor på ett äldreboende, själv kan välja om hen vill ta emot besök eller inte. Även om den som får besök är vaccinerad behöver personal, boende och besökare fortsätta agera för att minska risken för smittspridning.

Verksamheternas ansvar

För att tydliggöra verksamheternas ansvar att skapa förutsättningar för säkra besök under pandemin har Socialstyrelsen tagit fram en föreskrift.

Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin (pdf)

Checklista för att ordna säkra besök

Socialstyrelsen har tagit fram en checklista med reflektionsfrågor och tips som kan inspirera till förbättringar − på kort och lång sikt.

Ordna för säkra besök på äldreboenden – checklista med reflektionsfrågor (pdf)

Frågor och svar om besök på äldreboenden

På Socialstyrelsens covidwebb finns svar på vanliga frågor som verksamheter har kring besök.

Frågor och svar gällande besök på äldreboenden (se under rubrik Äldre)