Nytt tema om fallolyckor på Kunskapsguiden

Publicerad:
Nu finns ett nytt tema med samlad information om fallolyckor på Kunskapsguiden. Där kan du lära dig om när, hur och var fallolyckor inträffar, vilka som riskerar drabbas och om förebyggande insatser.

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till att flest personer läggs in på sjukhus för vård i Sverige, men också till att flest personer dör. De flesta som faller är personer över 65 år.

Fallolyckor kan förebyggas med fysisk träning

Fysisk träning, i form av en kombination av balans- och styrketräning, är den åtgärd som tydligast visar en minskad risk för fall och fallrelaterade skador, till exempel frakturer.

– Det är många faktorer som bidrar till att risken att falla ökar när vi blir äldre. Gångförmågan minskar liksom balansförmågan. Muskelstyrkan, framförallt i benen, reduceras. Om en äldre person hamnar i obalans kan det vara svårare att snabbt återfå balansen. Det positiva är att det går att minska risken för fall med regelbunden balans- och styrketräning och att det inte finns någon övre åldersgräns för att få träningseffekt, säger Gabriella Beckvid Henriksson, fysioterapeut på Socialstyrelsen.

Matvanor, miljö och läkemedel viktiga faktorer

Hälsosamma matvanor, en säker miljö och bättre koll på läkemedelsintag är också viktiga faktorer i det fallförebyggande arbetet. I temat hittar du konkreta förslag på insatser när det gäller mat, övningar för bättre balans och styrka, läkemedelsintag, miljöfaktorer och alkohol.

Genom att systematiskt följa upp statistik och titta på olika indikatorer, mått och nyckeltal, kan verksamheten utveckla sitt arbete med att förebygga fall. I temat finns några exempel på datakällor och statistik.

För att förebygga fall och fallskador behövs samlad kompetens från flera delar av vården och omsorgen. Temat vänder sig till dig som möter brukare och patienter i din yrkesroll, till dig som jobbar med att utveckla verksamheten och till dig med specialistkompetens inom exempelvis nutrition eller fysioterapi.