Läkare på kontor i videosamtal med patient

Ökad samverkan med landets regioner för att korta vårdköer

Publicerad:
Många väntar idag på planerad vård och köerna har växt sig längre efter pandemin. Socialstyrelsen har fått ett utökat uppdrag från regeringen att stödja regionernas arbete med att bland annat korta köerna.

Idag samlar Socialstyrelsen alla regioner inför en serie dialoger med var och en av landets regioner. De sträcker sig över hela 2023 och syftet är att stimulera till förbättringar genom att bland annat ta fram metoder som stöd för planering av vårdkapaciteten.

– Vi vill skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och lärande mellan regionerna. Dialogerna ska bygga på en uppföljning av regionernas redovisningar och handlingsplaner samt data om väntetider, vårdproduktion och vårdplatser, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.

Arbetet är en del av Socialstyrelsens utökade tillgänglighetsuppdrag. I det ingår till exempel:

  • data som visar hur väntetiderna utvecklas
  • behovsanalyser kring planeringsförutsättningar.
  • metodstöd för planering av produktion och kapacitet
  • stöd för ökad patientcentrering.