Händer som håller i varandra

Ökad bemanning på demensboende tack vare statsbidrag

Publicerad:
Mer personal på boenden med demensinriktning är en av de satsningar som vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka kommun genomför under 2021. Den ökade bemanningen har lett till bättre dialog med anhöriga och en lugnare stämning på avdelningarna.

Under 2021 gör Botkyrka kommun en rad satsningar på omsorgen. En av satsningarna handlar om att öka bemanningen på vård- och omsorgsboenden som har avdelningar som är inriktade för personer med demenssjukdom. Satsningen finansieras genom statsbidraget “Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer” som Socialstyrelsen fördelar till landets kommuner för just äldreomsorgsatsningar.

– Med stöd av statsbidraget har Botkyrka kommun haft möjlighet att satsa på ökad bemanning inom demensvården, vilket vi ser som en viktig del i arbetet med att nå vårt främsta mål – nöjda medborgare, säger Tuva Lund, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Mer tid för samtal med både boende och anhöriga

På vård- och omsorgsboendet Alby äng finns fyra avdelningar med inriktning för personer med demenssjukdom där man har ökat bemanningen sedan mars 2021. På boendet har man alltid arbetat mycket med olika aktiviteter. Nu finns också mer tid för samtal och närhet, vilket ger ett ökat lugn och trygghet för de boende.

En stor förbättring har också märkts i dialogen med de anhöriga som känner större trygghet när personalen har mer tid att samtala och berätta om hur det är på avdelningen.

– Ett ökat lugn hos våra boende, fler möjligheter till dialog med anhöriga och en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare är några exempel på de positiva effekter vi ser, och som sammantaget skapar trygghet och bidrar till en omsorg av hög kvalitet för våra medborgare, säger Sara Burenberg, enhetschef på Alby äng vård- och omsorgsboende.