Vänner umgås

Nytt utbildnings- och kunskapsmaterial om personlig assistans

Publicerad:
Socialstyrelsen lanserar ett nytt utbildnings- och kunskapsmaterial om yrket personlig assistent som har fokus på delaktighet, rättigheter, bemötande och gällande regelverk. Materialet kan användas som introduktion av personliga assistenter och arbetsledare, eller för att kompetensutveckla en arbetsgrupp.

Socialstyrelsens nya utbildnings- och kunskapsmaterial om yrket personlig assistent ger grundläggande kunskaper med fokus på delaktighet, rättigheter och bemötande. Eftersom personliga assistenters arbete utgår från den enskildes behov ser innehållet i arbetet olika ut. Men alla behöver ha vissa grundläggande kunskaper om regelverket som insatsen bygger på.

Utbildnings- och kunskapsmaterialet består av en webbutbildning som vänder sig till personer som i sitt dagliga arbete utför personlig assistans, och ett nytt tema på Kunskapsguiden för de som vill komplettera och fördjupa sina kunskaper inom området.

Webbutbildningen tar upp grundläggande värderingar och regelverk som styr stödet personlig assistans. Men du får också lära dig annat som är viktigt inom personlig assistans, som hur kommunikationen kan bidra till att förebygga svåra situationer och utmanande beteenden, säger Mille Salomaa Lindström, utredare på Socialstyrelsen.

Utbildningen är öppen för alla yrkesverksamma

Materialet kan användas som introduktion vid anställning av personliga assistenter och arbetsledare, eller för kompetensutveckling i en arbetsgrupp. Utbildningen är öppen och tillgänglig för alla yrkesverksamma, såväl privata, kommunala, kooperativ och egna arbetsgivare. Men även andra intresserade, som assistansanvändare och närstående, kan ta del av materialet.

Bidra till professionaliseringen av yrket

Ökad kompetens är efterfrågat bland yrkesverksamma personliga assistenter, arbetsledare och chefer. Utbildningen är en del i att bidra till professionaliseringen av yrket, öka kvaliteten i verksamheten och bidra till höjd status av yrket personlig assistent

Målet är att höja kvaliteten i den personliga assistansen. Via materialet ska personliga assistenter få bättre förutsättningar för att kunna genomföra sitt arbete i enlighet med regelverk och bästa tillgängliga kunskap. Det i sin tur gör att assistansanvändaren får en större möjlighet att leva som andra, säger Mille Salomaa Lindström.