Tre ungdomar som går i en tunnel

Nytt stöd för informationsutbyte mellan socialtjänst och polis

Publicerad:
Samhället behöver samverka mer för att tidigt upptäcka barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet. I samverkan mellan socialtjänst och polis är möjligheten att dela information en viktig förutsättning för samarbete.

Samverkan mellan de samhällsaktörer som möter barn och unga är helt avgörande för att tidigt upptäcka dem som riskerar att hamna i kriminalitet − men det kan vara svårt i praktiken. Sekretessen beskrivs ofta som ett hinder för samverkan, men lagen gör det möjligt för socialtjänsten att lämna uppgifter till polisen även om uppgifterna är skyddade av sekretess.

Reflektionsmaterial om informationsutbyte och sekretess

För dem inom socialtjänsten som möter barn och unga som begår brott eller riskerar att göra det, finns nu ett reflektionsmaterial om informationsutbyte. Materialet består av en film där representanter från Malmö stad och polisen berättar hur de arbetar med informationsutbyte samt reflektionsfrågor.

Materialet är tänkt att vara underlag för diskussion och reflektion kring en arbetsgrupps kunskap och arbetssätt med informationsutbyte i brottsförebyggande arbete. 

Reflektionsfrågor för socialtjänst

Reflektionsfrågor för samverkansgrupper med både socialtjänst och polis