Barn vid staket.

Nytt poddavsnitt om tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Publicerad:
Det senaste avsnittet av Socialstyrelsens podcast På djupet handlar om tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI).

TSI innebär att verksamheter närmast barn och unga arbetar tillsammans för att erbjuda tidigt stöd i en ogynnsam utveckling. Vilka framgångsfaktorer finns för att arbeta på det här sättet? Och vilka utmaningar?

I Västra Götaland pågår sedan några år ett utvecklingsarbete där primärvården, elevhälsan och socialtjänsten samverkar i så kallade SIMBA-team runt barn och unga med lindrig psykisk ohälsa. I det här avsnittet får du höra hur de jobbar och vilka erfarenheter de har.

Lyssna på Emily Jacoby Kask, psykolog och projektledare för arbetet med SIMBA-team i Kungälvs och Tjörns kommuner. I avsnittet deltar också Ebba Silfverstolpe Agardh och Kjerstin Bergman, projektledare för TSI på Skolverket respektive Socialstyrelsen. Samtalet leds av Hanna Anander, kommunikatör på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen och Skolverket arbetar gemensamt för utvecklingen av TSI. En viktig del i satsningen är att myndigheterna stödjer 38 utvecklingsarbeten som verkar på olika platser i landet. Syftet är att identifiera hinder och framgångsfaktorer för TSI och att sprida kunskap som kan vara till nytta för alla som arbetar inom det här området.