Person med hörlurar utomhus i grönska. Bild bakifrån med sol i ögat.

Nytt poddavsnitt om skyddat boende för kvinnor med missbruksproblematik

Publicerad:
Det senaste avsnittet av Socialstyrelsens podcast På djupet handlar om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik.

Kvinnor i missbruk eller beroende befinner sig ofta i livssituationer som ökar risken för att utsättas för våld. Samtidigt kan de ha svårare än andra våldsutsatta kvinnor att få stöd och hjälp. En kartläggning som Socialstyrelsen gjort visar att få skyddade boenden tar emot den här gruppen. Varför är det så? Och hur kan stödet och insatserna för de här kvinnorna utvecklas?

Lyssna på Helena Elisson, familjefridshandläggare på Landskrona kommun, som är en av de kommuner som har ett skyddat boende där våldsutsatta kvinnor med ett aktivt missbruk kan få boende och hjälp till behandling. I samtalet deltar även Wiveca Holst på Qjouren i Stockholm, som är en öppen verksamhet för våldsutsatt kvinnor med erfarenhet av missbruk och prostitution, samt Anna Lindskog, utredare på Socialstyrelsen.

 

Läs kartläggning av skyddade boenden i Sverige
Kartläggning av skyddade boenden i SverigeArtikelnummer: 2020-6-6817|Publicerad: 2020-06-15
Beställ