Händer i luften.

Nytt poddavsnitt om självvald inläggning (SI) inom psykiatrin

Publicerad:
Det senaste avsnittet av Socialstyrelsens podcast På djupet handlar om självvald inläggning (SI) inom psykiatrin. Vilka utmaningar finns det med SI? Och hur upplever patienterna och vårdgivarna SI?

Självvald inläggning (SI), lika ofta kallad för brukarstyrd inläggning (BI), är en relativt ny vårdform och metod inom psykiatrin där patienten ges en aktiv roll som medaktör. Det görs en överenskommelse mellan patienten och hälso- och sjukvården om när och hur inläggning i heldygnsvård ska ske, och patienten kan därefter själv besluta om inläggning utan överprövning av hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen har utvärderat och kartlagt metoden SI och i det här avsnittet deltar Maral Jolstedt, projektledare för arbetet. I samtalet medverkar också Mårten Jansson, utvecklingsledare på Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), som undersökt patienters och anhörigas erfarenheter av SI, samt Sofie Westling, överläkare inom Psykiatri Skåne och forskare vid Lunds universitet.