Nytt poddavsnitt om pandemins konsekvenser för personer med LSS-insatser

Publicerad:
Det senaste avsnittet av Socialstyrelsens podcast På djupet handlar om coronapandemins konsekvenser för personer som har insatser enligt LSS, lagen om stöd av och service till vissa funktionshindrade.

Socialstyrelsen har kartlagt och analyserat hur pandemin påverkat möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att få tillgång till och delta i daglig verksamhet och andra kommunala insatser enligt LSS. Resultatet visar att 80 procent av landets kommuner och stadsdelar genomförde förändringar i LSS-verksamheten till följd av covid-19. Framförallt drabbades personer med daglig verksamhet. Omkring en tredjedel av kommunerna ställde in insatsen helt och hållet. En lika hög andel kommuner minskade insatsens omfattning. De indragna aktiviteterna har bidragit till ökad isolering och psykisk ohälsa bland personer med funktionsnedsättning.

Vad kan vi dra för lärdomar av kartläggningens resultat? Och vad behövs för att stötta personer med LSS-insatser som har psykisk ohälsa?

Om det samtalar Eva Flygare Wallén, forskare inom området hälsa för personer med funktionsnedsättning, och Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen i det senaste avsnittet av På djupet. Samtalet leds av Hanna Anander, kommunikatör på Socialstyrelsen.