Patientmonitor

Nytt poddavsnitt om nationell högspecialiserad vård vid svår endometrios

Publicerad:
Det senaste avsnittet av Socialstyrelsens podcast På djupet handlar om ett av de områden som sedan en tid utgör nationell högspecialiserad vård, nämligen avancerad kirurgi vid endometrios.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att se över vilka vårdområden som lämpar sig att bedrivas som nationell högspecialiserad vård och koncentreras till högst fem enheter i Sverige. Det handlar om komplex och sällan förekommande vård som kräver multidisciplinär kompetens och viss volym för att säkra kompetens och utveckling. Målet är att hälso- och sjukvårdens kunskap, kvalitet och patientsäkerhet ska utvecklas och förbättras samtidigt som resurserna används på ett effektivt sätt. Syftet är också att åstadkomma en mer jämlik tillgång till den mest avancerade vården.

Avancerad kirurgi vid endometrios är ett av de områden som sedan januari 2021 utgör nationell högspecialiserad vård. Vad innebär det att få ett nationellt vårduppdrag? Och vilken betydelse har förändringen för patienterna?

Om detta samtalar Johanna Nordengren, överläkare vid endometrioscentrum på Skånes universitetssjukhus, Elisabet Andersson, Endometriosföreningen, och Kristina Wikner, chef för enheten för högspecialiserad vård på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Hanna Anander, kommunikatör på Socialstyrelsen.