Akutsjukvårdspersonal rullar säng med patient genom sjukhus.

Nytt poddavsnitt om krishantering och att leda i kris

Publicerad:
Det senaste avsnittet av Socialstyrelsens podcast På djupet handlar om krishantering och att leda i kris. Vilka lärdomar kan vi ta med oss från pandemin?

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för hela samhället och belastningen på vården, inte minst intensivvården, har varit enorm. Vilka utmaningar ställs man inför som ledare och beslutsfattare vid en kris? Behöver man tänka på ett annat sätt när krisen pågår såhär länge? Vilka erfarenheter och lärdomar kan vi med oss inför liknande situationer i framtiden?

Lyssna på Åsa Hessel, krisberedskapschef i Region Sörmland, Taha Alexandersson, tillförordnad krisberedskapschef på Socialstyrelsen, och Johnny Hillgren, överläkare och verksamhetschef i Region Gävleborg och ordförande för Svenska intensivvårdsregistret.

Samtalet leds av Hanna Anander, kommunikatör på Socialstyrelsen.