Nytt poddavsnitt om barns upplevelser av att bo i familjehem

Publicerad:
Det senaste avsnittet av Socialstyrelsens podcast På djupet handlar om barns upplevelser av att bo i familjehem.

Runt 20 000 barn och unga är placerade i familjehem i Sverige. Våren 2021 publicerade Socialstyrelsen resultatet av en nationell brukarundersökning om familjehemsplacerade barns upplevelser av vården. I samarbete med 57 kommuner lät Socialstyrelsen intervjua 341 familjehemsplacerade barn i åldern 9–17 år om hur de upplever sin situation under pågående placering.

Syftet med undersökningen var att låta familjehemsplacerade barn komma till tals och beskriva sin situation under pågående placering. Hur fungerar det för barnet att leva i familjehem? Hur fungerar skolgång – och har de kompisar och fritidsaktiviteter? Hur fungerar barnets kontakt med socialtjänsten?

Lyssna på Sofie Persson, socionom och legitimerad psykoterapeut, med lång erfarenhet av att arbeta som barn- och ungdomsterapeut, som varit en av dem som intervjuat barnen i undersökningen. I avsnittet deltar också Julia Zyto, utredare på Socialstyrelsen och som varit samordnare för undersökningen. Samtalet leds av Hanna Anander, kommunikatör på Socialstyrelsen.