Nytt material till gravida och nyförlösta

Publicerad:
Informationssatsningen Mer än bara mamma bygger på en stor enkätundersökning riktad till gravida och nyförlösta kvinnor och fokuserar på det stöd och den vård de kan ha behov av efter graviditeten.

Att bli mamma för första gången är en omvälvande händelse i livet. Många kvinnor vill vara mer förberedda och redan under graviditeten prata om och få information om situationer och behov som kan uppstå efter en graviditet och förlossning. Med Mer än bara mamma vill vi uppmärksamma kvinnors hälsa och välmående efter förlossning.

Vi har bland annat samlat fakta och statistik och några av de vanligaste frågorna och svaren kring den första tiden efter förlossningen. Vi har även gjort filmer där nyblivna mammor berättar om sina upplevelser och hur de löste de utmaningar som de stod inför den första tiden efter graviditeten och förlossningen.

För att få veta mer om hur nyblivna mammor tänker kring oro, trygghet och hur de skaffar sig information har Socialstyrelsen genomfört en enkätundersökning och fokusgruppssamtal med nyblivna mammor. Totalt svarade 1520 nyblivna mammor över hela landet och deras svar har bland annat varit underlag för informationssatsningen Mer än bara mamma.

Undersökningen genomfördes inom ramen för Socialstyrelsens pågående regeringsuppdrag att genomföra en informationssatsning riktad till gravida och nyförlösta kvinnor om hälsofrågor kopplade till förlossningen, med fokus på det stöd och den vård som de kan behöva efter graviditeten och förlossningen.