Pappa och dotter

Nytt kunskapsstöd om små barns språkutveckling

Publicerad:
Generellt föräldrastöd till familjer inom barnhälsovården kan stödja kommunikations- och språkutvecklingen bland de yngsta barnen. Det som främjar barns utveckling generellt har också positiv effekt för barn med behov av förstärkt stöd.

Det framgår av ett nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen. Där beskrivs hur barnhälsovården (BHV), innan barnet passerat två års ålder, kan stödja och stimulera dess kommunikations- och språkutveckling.

- När det kommer till att stödja och stimulera kommunikations- och språkutveckling bland de yngre barnen ligger det bästa i det enkla, det självklara och det vi gör i vardagen. Det handlar om att kommunicera, säger Gudrun Lundgren som arbetat med att ta fram kunskapsstödet. 

Stödja ett lyhört föräldraskap

Att stimulans av föräldrarna har betydelse för språkutvecklingen visar ett flertal kunskapssammanställningar. BHV kan till exempel stödja föräldrarnas förmåga att ge uppmärksamhet, lyssna och kommunicera med barnet.

- Ett lyhört föräldraskap, en responsiv kommunikation och gemensam uppmärksamhet handlar om att barn och föräldrar kommunicerar med varandra om det de ser, gör och känner. Till exempel att läsa en bok och prata om det de ser i bilderna, att sjunga eller leka tillsammans och sätta ord på saker såsom handen, ögat, bollen och trädet. Allt detta stimulerar barnet till att utveckla sin förmåga till kommunikation, sitt språk och ökar barnets ordförråd, säger Gudrun Lundgren.

Stärka föräldraförmågan

Generellt föräldraskapsstöd för att stärka föräldraförmågan har i samlad forskning visat sig ha gynnsam påverkan på barns kommunikations- och språkutveckling, även i familjer som lever i socioekonomisk utsatthet.

- Den viktigaste slutsatsen i vårt arbete är att barns kommunikations- och språkutveckling går att påverka genom universella insatser till alla föräldrar och barn, säger Gudrun Lundgren.

Svårt att förutsäga

Forskningen om vilken undersökningsmetod som är lämplig att använda för att bedöma vilka barn som inte utvecklar kommunikation och språk enligt förväntningarna, är otillräcklig. Mycket talar för att det är svårt att göra träffsäkra bedömningar under barnets första två år.

- Att tidigt identifiera riskfaktorer eller om det finns misstanke om att barnet inte utvecklar kommunikation och språk som förväntat, behöver inte vara ett tecken på att svårigheter kommer att utvecklas eller bestå över tid, säger Gudrun Lundgren.

Kunskapsstöd