Äldre man i kök, förbereder mellanmål.

Nytt kunskapsstöd om kostbehandling av vuxna med diabetes

Publicerad:
Kosten har betydelse i diabetesvården för vuxna. Socialstyrelsens kunskapsstöd bygger på SBU:s rapport Mat vid diabetes från 2022. Den vetenskapliga bedömningen är att kost, livsmedel och levnadsvanor som är bra vid typ 2-diabetes även är bra vid typ 1- och graviditetsdiabetes.

Rätt kost kan förbättra hälsan

Det finns ett samband mellan att äta medelhavskost och en minskad risk att dö i förtid för personer med typ 1- och typ 2-diabetes. Medelhavskost innebär bland annat ett högt intag av fibrer, baljväxter och nötter.

Tät uppföljning är centralt för att nå resultat

Övervikt och obesitas är två av de mest etablerade riskfaktorerna för att utveckla typ 2-diabetes och graviditetsdiabetes.

– Kost och fysisk aktivitet är levnadsvanor som kan påverka vikten för personer med typ 2-diabetes, men täta återbesök kan behövas för att behandlingen ska nå resultat, säger Lenar Martin, utredare på Socialstyrelsen.

Vården behöver kunskap om kosten

De flesta som har typ 2-diabetes vårdas i primärvården medan personer med typ 1-diabetes och vissa svårare fall av typ 2-diabetes får sin vård inom specialistvården. Personalen inom båda vårdformerna behöver kunskap om kostens betydelse.

Personalens kunskap om kostens betydelse är en viktig framgångsfaktor. Diabetessjuksköterskan har tillsammans med den diabetesansvariga läkaren centrala roller för vården. I teamet kan även andra yrkesgrupper ingå, till exempel dietister, kuratorer, fotvårdsterapeuter och fysioterapeuter.

– För att behandlingen ska få ett gott resultat behöver dessutom patienten vara väl insatt. Därför ingår det i personalens uppgifter att förklara varför kosten har så stor betydelse i diabetesvården, berättar Lena Martin.

Ta del av kunskapsstödet

Faktaruta

Diabetes förekommer hos cirka 5 procent av Sveriges befolkning. De vanligaste formerna är typ 1- och typ 2-diabetes. Typ 2 utgör 80–90 procent av all diabetes, och 84 procent av alla med typ 2 har övervikt eller obesitas.