Skuggor av två personer, en röker.

Nytt kunskapsstöd för att förebygga normbrytande beteende och brott

Publicerad:
Idag 8 november publicerar Socialstyrelsen ett nytt kunskapsstöd med insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott. Stödet innehåller fem rekommendationer om insatser som socialtjänsten bör erbjuda till barn 6–11 år respektive 12–17 år.

Socialstyrelsen har nu för första gången tagit fram ett kunskapsstöd med rekommendationer om psykosociala insatser som socialtjänsten bör använda för barn som löper hög risk för fortsatt normbrytande beteende. I stödet presenterar vi fem rekommendationer om insatser som socialtjänsten bör erbjuda till barn 6–11 år respektive 12–17 år.

– Många av insatserna har funnits i Sverige under flera år men alla kommuner erbjuder inte dem trots att de är effektiva. Tillgången till insatserna behöver därför öka och det ska inte spela någon roll var i landet man bor, säger Jenny Jakobsson, utredare på Socialstyrelsen.

Riktar sig både till barn och föräldrar

De insatser vi nu rekommenderar riktar sig oftast till både barn och deras föräldrar. Det handlar om strukturerade metoder som är baserade på social inlärningsteori och KBT och som fokuserar på kända riskfaktorer för brottsligt beteende.

För de yngre barnen handlar det om föräldraskapsstödsprogram och gruppbaserad färdighetsträning. För de äldre barnen handlar det om strukturerad familjebehandling, individuell beteende- och färdighetsträning samt placering i behandlingsfamilj, som alternativ till institutionsvård.

Rekommendationer om insatser till barn med hög risk för fortsatt normbrytande beteende Kunskapsstöd med rekommendationer för socialtjänstens arbete med barn 6–17 år

Insatserna under temat om barn och unga som begår brott

I samband med publiceringen av Socialstyrelsens nya kunskapsstöd har Kunskapsguiden utökat temat om barn och unga som begår brott med information om rekommendationer om insatser till barn med hög risk för fortsatt normbrytande beteende. Kunskapsguiden har även kompletterat temat med information om socialtjänstens möjlighet att lämna uppgifter till polisen i det brottsförebyggande arbetet.