Kvinnor på äldreboende sitter i soffa och fåtölj och samtalar

Nya regler ska förebygga smittspridning

Publicerad:
Den 14 juni beslutade Socialstyrelsen om nya föreskrifter och allmänna råd om att förebygga och förhindra smittspridning inom hemtjänsten, på äldreboenden och på LSS-boenden.

Pandemin har satt fokus på vikten av att arbeta förebyggande för att förhindra smittspridning i omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

– För att stärka och skapa uthållighet i det arbete som funnits under pandemin har Socialstyrelsen beslutat om särskilda krav på hur hemtjänsten, äldreboenden och LSS-boenden ska arbeta för att förebygga smittor, säger Anna Giertz, jurist på Socialstyrelsen.

I de nya föreskrifterna ställs krav på att verksamheterna ska ha rutiner för att förebygga och förhindra smittspridning och att de ska bedöma vilka risker som finns för smittspridning och vilka åtgärder som behöver vidtas. Personalen ska också få utbildning i basal hygien och hur man kan förhindra smittspridning i verksamheten.

Reglerna har bland annat tagits fram utifrån lärdomar från pandemin, men syftar till att förebygga alla typer av smittspridning. Att skydda riskgrupper från utbrott av smittsamma sjukdomar och vårdrelaterade infektioner är alltid viktigt. Vanligt förekommande sjukdomar, som exempelvis influensa och vinterkräksjuka, och vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och i värsta fall dödsfall bland personer som har äldreomsorg eller insatser enligt LSS.

Bestämmelserna träder i kraft 1 november 2022. Socialstyrelsen har även tagit fram ett meddelandeblad med information om de nya föreskrifterna.