Två leende sjuksköterskor går utomhus

Nya poddavsnitt om organisering av kommunal hälso- och sjukvård

Publicerad:
De två senaste avsnitten av Socialstyrelsens podcast På djupet handlar om organisering av kommunal hälso- och sjukvård. Representanter från Ängelholms och Borgholms kommuner delar med sig av sina erfarenheter.

Att organisera kommunal hälso- och sjukvård kan vara en komplex uppgift, och i poddavsnitten möter vi personer som har stor erfarenhet av att hantera den komplexiteten. Vad kan vara utmanande i arbetet? Och hur kan man på ett framgångsrikt sätt möta dessa utmaningar?

Det första avsnittet har temat god och nära vård och där deltar Björn Klemedsson, verksamhetschef, Bodil Fälth, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), och Therese Finn, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Alla tre kommer från Ängelholms kommun.

Det andra avsnittet har temat samverkan och där deltar Catrin Engberg Tukia, enhetschef och chef för sjuksköterskorna i Borgholms kommun, och Agneta Höglund Petersson, enhetschef för rehabenheten och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i samma kommun.

Samtalen leds av Ragnhild Mogren Svensén, utredare på Socialstyrelsen.

De två poddavsnitten är en del av Socialstyrelsens arbete med att stödja omställningen till en god och nära vård. Omställningen syftar till att hälso- och sjukvården ska ges nära och med god tillgänglighet och kontinuitet och att patienten ska känna sig delaktig. Socialstyrelsen arbetar med att stödja omställningen till en god och nära vård på olika sätt. Bland annat genom att ta fram analyser, kunskapsstöd och utbildningar. Du kan läsa mer om arbetet på Kunskapsguiden.se.