Stöd för att prioritera resurser inom rutinsjukvård

Publicerad:
Nu finns ett nytt stöd till hälso- och sjukvårdens huvudmän och vårdgivare innehållande principer för att kunna prioritera resurser i hälso- och sjukvården under covid-19-pandemin, i händelse att behovet av vård överstiger tillgängliga resurser.

Principerna omfattar alla patienter som behöver vård och är formulerade på en övergripande nivå. Vårdens huvudmän och vårdgivare behöver därför anpassa det till sin verksamhet. Detta för att högt prioriterad rutinsjukvård inte ska riskera att prioriteras ner.

Exempel på det som inte kan eller är tänkt att prioriteras ner är: medicinska bedömningar, akut vård, individuella bedömningar, symtombehandling, palliativ vård, vård som är likvärdig med vården vid covid-19 samt regional samordning.