Ny webbutbildning i patientsäkerhet

Publicerad:
Säker vård - nationell utbildning i patientsäkerhet, riktar sig till dig som vill veta mer om patientsäkerhet och vad du kan göra för att arbeta förebyggande och minska risken för vårdskador.

Nu finns en ny webbutbildning i patientsäkerhet för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet är helt kostnadsfri och öppen för alla. Allt du behöver göra är att logga in på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Därför behövs mer kunskap om patientsäkerhet

Varje år drabbas mer än 100 000 patienter av vårdskador, skador som hade kunnat undvikas. Brister i patientsäkerheten leder till stort lidande för individen och ökade kostnader. Med relevant kunskap om patientsäkerhet kan du som arbetar i hälso och sjukvården ställa medvetna krav på och bidra till en säkrare vård. Ingen patient ska behöva drabbas av en vårdskada.

Vem ska gå utbildningen?

Kunskap om patientsäkerhet behövs på alla nivåer i hälso- och sjukvården. Utbildningen riktar sig både till dig som medarbetare och till dig som är chef eller ledare i hälso- och sjukvården, oavsett om du arbetar inom tandvården, den kommunala hälso- och sjukvården, primärvården, den prehospitala vården, på sjukhus eller inom någon annan verksamhet.

Utbildningen ger relevant kunskap och bred förståelse

Utbildningen bygger på samlad och aktuell kunskap om patientsäkerhet som finns på Socialstyrelsens webbplats Samlat stöd för patientsäkerhet. Den ger en bred förståelse för patientsäkerhetsområdet och vad du själv kan göra för att arbeta förebyggande och minska risken för vårdskador. Den är framtagen av Socialstyrelsen i dialog med regionernas kunskapsstyrning, SKR - Sveriges kommuner och regioner, Löf - Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, med flera.

Läs mer om utbildningen