Ny utvärdering av livmoderhalsscreening

Publicerad:
Socialstyrelsens nationella utvärdering av livmoderscreening visar att det har tagit tid för alla regioner att införa cellprovtagning med analys för HPV.

Socialstyrelsen har publicerat den första nationella utvärderingen av livmoderhalsscreening som följer upp hur väl screeningen fungerar i förhållande till de Nationella riktlinjerna. Idag kallas en hög andel av kvinnorna till livmoderhalsscreening och deltagandet är stort. Men det finns regionala skillnader.

Orsakerna till livmoderhalscancer är flera, men den absolut viktigaste är infektion med humant papillomvirus (HPV). Socialstyrelsens rekommendation från 2015 är att hälso- och sjukvården ska erbjuda screening för cellprovtagning med analys för HPV. Utvärderingen visar att det tagit tid för alla regioner att införa det.

Utvärderingen visar också att alla kvinnor med avvikande cellprov behöver följas upp. Och att det är svårt att nå fram till vissa grupper av kvinnor.