AKK som kommunikationsstöd - utbildning visas på datorskärm

Ny utbildning inom alternativ och kompletterande kommunikation

Publicerad:
Socialstyrelsen har tagit fram en kostnadsfri basutbildning om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Utbildningen vänder sig främst till personal inom LSS-verksamheter men är öppen för alla. Utbildningen innehåller information om bilder och tecken som alternativ till tal samt information om kommunikativa rättigheter och stödjande strategier.

Utbildningen riktar sig främst till personal inom LSS-verksamheter som möter personer i behov av kommunikativt stöd.

- Utbildningen handlar om hur man kan anpassa sin kommunikation till den person man samtalar eller samspelar med. Den innehåller information om olika kommunikationssätt, vad som kan hindra och hur man kan stötta på ett bra sätt, säger Marjana Tornmalm, utredare, Socialstyrelsen.

Till basutbildningen hör ett arbetshäfte med uppgifter för att koppla utbildningens innehåll till det egna dagliga arbetet. Det är en fördel om arbetslaget kan gå webbutbildningen tillsammans men den går att genomföra individuellt.

I utbildningen finns särskild information som vänder sig till chefer och arbetsledare. Den handlar bland annat om rätten att kommunicera, ICF och systematiskt kvalitetsarbete.

Om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK

AKK är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt och metoder som stödjer kommunikation med människor med kommunikationssvårigheter. AKK kan användas som komplement till tal. Ett exempel inom AKK är bilder och symboler. AKK hindrar inte utveckling av tal och därför är det bra att barn som behöver stöd för att utveckla kommunikation får tillgång till AKK tidigt. Det finns inte heller någon övre åldersgräns utan handlar helt om individens behov.

Här kan du läsa mer och ta del av utbildningen

Om du vill ta del av utbildningen i inloggat läge för att kunna spara den i din kurshistorik

Om du vill ta del av utbildningen men inte har behov av att spara den i din historik

Om AKK på Kunskapsguiden