Skuggor av två personer, en röker.

Ny sammanställning av metoder och arbetssätt för att förebygga normbrytande beteende och brott

Publicerad:
Socialstyrelsen har tagit fram en samling med metoder och arbetssätt som används för att förebygga normbrytande beteende och brott bland barn och unga. Samlingen har tagits fram i samverkan mellan Socialstyrelsen och Polisen, och i samråd med Skolverket.

Samordnad information kring metoder och arbetssätt är något som har efterfrågats av flera parter i det brottsförebyggande arbetet. Nu har exempel på totalt 33 metoder, vilka alla används i Sverige idag, sammanställs i en sökbar exempelsamling på Socialstyrelsens webbplats.

Tanken är att exempelsamlingen ska vara till hjälp för personer som utvecklar, samordnar eller leder brottsförebyggande arbete. Metoderna som ingår används inom skola, polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård, fritidsverksamhet eller föreningar och ofta i samverkan mellan flera av dessa aktörer. Fokus ligger på brottsförebyggande arbete på universell och selektiv nivå. Thomas Jonsland, utredare på Socialstyrelsen, berättar:

- Vår förhoppning är att den här samlingen med exempel kan göra det enklare att skapa en gemensam förståelse mellan olika aktörer, för en del av det brottsförebyggande arbetet med barn och unga. Och på så vis vara till stöd för att stärka lokalt, regionalt och nationellt samarbete.

Exempelsamlingen syftar till att ge en bild över vilka metoder och arbetssätt som används idag. Metoderna som ingår i samlingen rekommenderas inte över några andra eftersom de generellt inte har granskats utifrån kvalitet eller effekt.

Anmäl dig till webbinarium

Exempelsamlingen och några av metoderna som ingår kommer att presenteras under ett webbinarium 28 oktober, klockan 9.00-10.00. Anmäl dig här