Äldre person tar piller ur dosett, närbild.

Ny rekommendation om egenberedskap av läkemedel 1 mars 2023

Publicerad:
Socialstyrelsen rekommenderar patienter med stabil läkemedelsbehandling under en längre tid att ha en månads beredskap i hemmet.

Det gäller läkemedel och förbrukningsartiklar som förskrivits av hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet är att stärka beredskapen och minska sårbarheten hos patienter, hälso- och sjukvård och apotek.

Patienter som omfattas av rekommendationen

Rekommendationen gäller för patienter som stadigvarande behandlas med receptbelagda läkemedel. Till exempel läkemedel som används vid blodtrycksförhöjning, hjärtåkomma, diabetes eller annat.

Rekommendationen gäller även för patienter som använder förskrivna förbrukningsartiklar för stadigvarande bruk. Till exempel stomibandage, utrustning för kontroll av blodsockret eller annat.

Läkemedel och förbrukningsartiklar som inte omfattas av rekommendationen

  • Receptfria läkemedel och förbrukningsartiklar eller läkemedel som skrivs ut för kortare tids behandling.
  • Läkemedel eller dosering som är under utprovning och kan komma att ändras.
  • Läkemedel med expeditionsintervall, det vill säga recept som av medicinska skäl är skrivna så att det inte går att hämta ut nästa förpackning förrän en viss tid har passerat.
  • Dosdispenserade läkemedel.
  • Livsmedel som förskrivs på recept.

Varför rekommenderas en månads egenberedskap?

- Målet är att minska risken för att patientens behandling måste avbrytas om det blir en tillfällig störning eller brist. Risken för en ökad belastning på hälso- och sjukvård och apotek minskar också. Rekommendationen är en del i samhällets arbete med att trygga allas tillgång till läkemedel och förbrukningsartiklar, säger äger Urban Nylén, medicinalråd på Socialstyrelsen.

Rekommendationen innebär ingen förändring i regelverket för läkemedelsförmåner. Det har även tidigare varit möjligt att skapa sig den egenberedskap som Socialstyrelsen nu rekommenderar.

Läs mer om vad rekommendationen innebär för förskrivare och apotek och vanliga frågor och svar.