Vintage photo of a woman in headphones listening to music outdoor against bright sunlight. Instagram style color toned

Ny podd om artificiell intelligens i vården

Publicerad:
Näthandel, bankärenden och smarta telefoner är några exempel på hur vi använder digitala tjänster och artificiell intelligens i vår vardag men i sjukvården finns det inte mycket AI i ordinarie drift - inte än.

Vad som är artificiell intelligens, AI, finns det flera uppfattningar om. OECD definierar det som en förmåga hos en maskin att efterlikna intelligent mänskligt beteende, kunna anpassa sig till nya situationer, utnyttja sina erfarenheter och att förstå naturligt språk inte minst.

Men hur kan AI användas i hälso- och sjukvården i framtiden? Och hur långt har vården kommit? Lyssna på Douglas Spangler, verksamhetsutvecklare inom ambulansvården Region Uppsala, Dick Lindberg och Evamaria Nerell, utredare på Socialstyrelsen.