Ny förordning ger Socialstyrelsen mandat att besluta om regioners och kommuners resursanvändning

Publicerad:
Regeringen beslutade måndagen den 16 mars att ge Socialstyrelsen i uppdrag att vid behov ta över regionernas och kommunernas ansvar för att säkerställa tillgång till skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel. Uppdraget gäller så länge behovet kvarstår med tanke på regioners och kommuners förmåga i samband med spridningen av covid-19.

I och med den nya förordningen kan Socialstyrelsen besluta om omfördelning av befintligt materiel och fördelning av tillkommande materiel mellan regioner och kommuner.

Socialstyrelsen ska också ansvara för inköp av materiel till regioner och kommuner och ”så långt det är möjligt” dessutom skyndsamt få igång inhemsk produktion av sjukvårdsmaterial.

Parallellt fortsätter Socialstyrelsen arbetet med att hämta in information om tillgång till skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel från regioner och kommuner. Vi köper in materiel på den öppna marknaden och är Sveriges representant i den EU-gemensamma upphandlingen av skyddsutrustning.