Ventilator monitor ,given oxygen by intubation tube to patient, setting in ICU/Emergency room

Nya föreskrifter för fastställande av döden

Publicerad:
Den 1 september trädde Socialstyrelsens reviderade föreskrifter för fastställande av döden med hjälp av direkta kriterier, även kallat hjärndödsdiagnostik, i kraft. Den största förändringen är att det nu blir möjligt att använda gammakameraundersökning för att fastställa döden.

Fyrkärlsangiografi, som hittills varit det enda sättet att konstatera total hjärninfarkt, finns bara tillgänglig vid de större sjukhusen. Det innebär att patienter under pågående respiratorvård har behövt transporteras långa sträckor till andra sjukhus för att kunna fastställa total hjärninfarkt. I och med revideringen av SOSFS 2005:10 finns nu ett andra alternativ, gammakameraundersökning, vilket ökar tillgängligheten och också underlättar för hela vårdsystemet.

Föreskrifterna betonar nu även att en lämplig observationstid behöver föregå den kliniska undersökningen, samt att det är viktigt att utesluta reversibla orsaker.

Det protokoll som används av sjukvården för att fastställa döden med direkta kriterier har anpassats efter revideringarna, och kompletterats med utökad medicinsk information för att underlätta genomförandet av undersökningarna.