Läkare med patient

Ny aktörskarta – ett första steg mot ett samlat stöd för postcovid

Publicerad:
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utveckla stöd för hälso- och sjukvården gällande patienter med kvarstående eller sena symtom efter covid-19, postcovid.

Stöden innefattar bland annat en processmodell för rehabilitering då covid-19-patienter kan behöva rehabilitering både under sjukdomen men även lång tid efter, för att komma tillbaka till ett normalt liv.

Fler stöd publiceras och uppdateras löpande

Den aktörskarta som publicerats idag är ett stöd för de aktörer som behöver samverka och planera omhändertagandet av personer med postcovid. Det är den första publikationen av flera kommande stöd.

Stöden kommer vända sig till personer som är verksamma inom olika nivåer i hälso- och sjukvården inklusive inom den kommunala hälso- och sjukvården. De ska stödja utveckling av relevanta verksamheter, processer och vårdkedjor och bland annat beskriva vilka insatser som kan bli aktuella utifrån de symtom som personerna upplever. De ska även innehålla delar som beskriver hur patienterna kan följas upp på ett strukturerat sätt.

Stöden publiceras löpande och uppdateras i den takt det är möjligt med hänsyn till kunskapsutvecklingen för den aktuella gruppen. Socialstyrelsen ska också ta fram statistik och lägesbilder för uppföljning av gruppen

Läs mer här