Nyfött barns och vuxens händer som möts.

Nu införs screening för sjukdomen spinal muskelatrofi (SMA)

Publicerad:
Från och med i dag införs nyföddhetsscreening för den sällsynta men mycket allvarliga sjukdomen spinal muskelatrofi (SMA).

Screening för SMA kommer att göras i samband med det så kallade PKU-provet som tas på alla nyfödda barn i Sverige och där nu sammanlagt 26 sjukdomar med allvarliga och omfattande konsekvenser kan upptäckas.

Rekommendationen att införa screeningprogrammet har fattats av Socialstyrelsen efter en remissomgång och nya föreskrifter börjar gälla från och med i dag den 30 augusti.