Tillsammans stärker vi Sveriges beredskap - ambulanssjukvårdare springer med bår till ambulans

Nationellt kunskapsstöd för förmågan att ta emot ett plötsligt ökat inflöde av patienter

Publicerad:
Som ett stöd för regionerna i arbetet med att planera och stärka sin förmåga att ta emot ett plötsligt ökat inflöde av patienter vid fredstida kriser eller krig har Socialstyrelsen tagit fram ett kunskapsstöd som regionerna kan börja använda direkt.

– En masskadehändelse är utmanande och komplex och kräver att regionerna kontinuerligt övar och kartlägger hur man hanterar ett plötsligt inflöde av patienter som överstiger normalläget såväl före, under som efter händelsen. En central del är att få kännedom om sin maxkapacitet för hur många patienter man kan ta hand om, säger Carina Skoglund, utredare på Socialstyrelsen.

Stödet består av en modell för kapacitetsökningsförmågan som består av fyra komponenter – Personal, Lokaler, Utrustning och Styrning – PLUS. I stödet finns även en modell för att pröva verksamhetens förmåga och ett formulär för utvärdering av genomförd prövning och åtgärdsplan.

– Utifrån modellen prövar sjukhusen antalet patienter man klarar av att omhänderta. När man identifierat kapacitetsökningsförmågan upprättar man en åtgärdsplan vilket också kan ske på regionnivå. När olika regioners förmåga utvärderas på likartat sätt skapas förutsättningar för interregionalt och nationellt kunskapsutbyte och lärande, säger Carina Skoglund.

Socialstyrelsen stödjer regionernas, kommunernas och andra aktörers arbete för en mer robust vård och omsorg under fredstida kriser, höjd beredskap och krig. De här uppdragen har vi genomfört hittills.

  • Förstärkning av nationell förmåga vid masskadehändelser

  • Vårdens prioriteringar i krig och fredstida katastrofer

  • Hälso- och sjukvårdens planering för civilt försvar

  • Nationella utbildnings- och övningsplaner

  • Stärkt beredskap inom kommunal hälso- och sjukvård

Läs mer om beredskap