Nationell satsning på tidiga insatser för barn

Publicerat:
Många barn och unga får inte den hjälp de behöver. Verksamheter som ger stöd och finns i barns och ungas vardag behöver blir bättre på att samordna sig, inte tvärtom.
En otydlig samordning kan bero på att skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst – som ofta arbetar parallellt med samma barn – saknar en helhetsbild av barnets situation.
 
Åren 2017–2020 har Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att förbättra förutsättningarna för att alla barn som behöver det ska få tidiga och samordnade insatser. En viktig del i arbetet är att stödja och följa 36 utvecklingsarbeten i landet för att identifiera hinder och framgångsfaktorer, öka kunskapen samt hjälpa till att utveckla hållbara strukturer.
 
 
Denna artikel handlar om