händer på tangentbord

Myndighetsmeddelande med anledning av beslut om fjärrundervisning

Publicerad:
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning.

I och med Folkhälsomyndighetens rekommendation så öppnas möjligheten för fjärr- och distansundervisning utifrån den förordning som regeringen fattade beslut om i fredags den 13 mars. När det gäller den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskoleutbildningar, universitet och högskolor finns redan i dag möjligheter att bedriva utbildning på distans.

Samtidigt bereder regeringen skyndsamt, tillsammans med riksdagens samtliga partier i utbildningsutskottet, en lag som ger regeringen möjlighet att säkerställa omsorg för barn vars föräldrar har samhällsviktiga arbetsuppgifter om vi skulle hamna i ett läge där grundskolor och förskolor skulle behöva stänga.

Avsändare: Regeringskansliet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Skolverket och Universitets- och högskolerådet.