Tjej som håller i en gul skylt med texten Visste du att du måste skydda barn som riskerar att giftas bort?

Myndighetsgemensam vägledning ska skydda barn och unga från hedersrelaterad brottslighet

Publicerad:
För att förhindra att barn och unga förs utomlands för att utsättas för barnäktenskap eller könsstympning har flera myndigheter tagit fram en gemensam vägledning. Vägledningen riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, polis och hälso- och sjukvård.

– Dessa yrkesgrupper har ett stort ansvar för att förebygga och motverka hedersrelaterad brottslighet och säkerställa att den som blir utsatt uppmärksammas och får samhällets stöd, säger Pernilla Martinson, sakkunnig vid Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Skärpt lagstiftning

För att förhindra att barn och unga utsätts för hedersrelaterad brottslighet skärptes lagstiftningen den 1 juli 2020. Det handlar om barnäktenskapsbrott, utreseförbud och en ny straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Barnäktenskapsbrott innebär att vuxna inte får förmå eller tillåta ett barn att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Det är ett allvarligt brott som kan ge upp till fyra års fängelse. Enligt svensk lag får ingen heller gifta sig med en person som är under 18 år. Det finns numera även en möjlighet att utfärda utreseförbud för att förhindra att ett barn förs utomlands för att exempelvis giftas bort.

Vägledning för yrkesverksamma och informationskampanj

Den myndighetsgemensamma vägledningen, som tagits fram på uppdrag av regeringen, tar sin utgångspunkt i den utsatthet som drabbar barn, unga och vuxna som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Förhoppningen är att vägledningen leder till en kunskapshöjning och blir ett konkret stöd för att förhindra att personer förs utomlands för att utsättas för olika typer av hedersrelaterad brottslighet.

Vägledningen publicerades den 2 juni. Veckan därpå inleds en fyra veckor lång nationell kampanj för att informera om den stärkta lagstiftningen. Informationen kommer att synas på 12 språk i en mängd kanaler; sociala medier, radio, på utvalda webbplatser, på storbildstavlor runt om i landet och i kollektivtrafiken i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vägledningen och kampanjen har tagits fram i samarbete mellan Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland, Barnafrid vid Linköpings universitet, Brottsoffermyndigheten, Polisen, Skolverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Läs mer och ladda ner vägledningen

Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet på webbplatsen Hedersförtryck.se