Johnér Bildbyrå AB
+46 8 644 83 30
www.johner.se
info@johner.se
sales@johner.se

Myndigheter ska upptäcka våld i nära relationer

Publicerat:
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen samverkar för att förbättra upptäckt av våld i nära relationer.

Centrala statliga myndigheter som har stor kontaktyta mot allmänheten ska medverka till att upptäcka våld i nära relationer. Det kan till exempel innebära att anställda ställer frågor om våld och informerar om och hänvisar våldsutsatta och våldsutövare till samhällets stöd och hjälp. Regeringen har gett myndigheterna ett uppdrag som omfattar perioden 2019–2021.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen har tagit fram en gemensam handlingsplan för stärkt samverkan för att upptäcka våld i nära relationer.

De fyra myndigheterna arbetar tillsammans kring:

  • rutiner och metoder för att upptäcka våld, och för att hänvisa till samhällets stödinstanser

  • information både internt och externt om våld, lagstiftning och skydd, samt om vilket stöd samhället kan ge vid våldsutsatthet och våldsutövande

  • att ge personal kompetensutveckling och handledning i frågor om våld i nära relationer

Bakgrund

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Både män och kvinnor utsätts för våld, i såväl heterosexuella som samkönade relationer. Det vanligaste är dock att kvinnor utsätts för våld i nära relationer och att våldet utövas av en manlig partner eller före detta partner. Kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Barn är särskilt sårbara när våld förekommer i familjen eller i nära relationer. I så kallat hedersrelaterat våld är såväl flickor/kvinnor som pojkar/män utsatta för ett kollektivt förtryck, även om det framför allt är flickor och kvinnor som drabbas.

Våld i nära relationer kan ta sig många olika uttryck, både fysiska, psykiska och sexuella, men det förekommer också många andra sätt att begränsa människors möjligheter att leva sina liv till fullo.

Det är ett ansvar för hela samhället att försöka förhindra och begränsa våld i nära relationer. Samverkan kring tidigare upptäckt är en nyckelfaktor i ett sådant arbete.