Covid-19. Äldre kvinna hälsar på yngre kvinna och barn genom ett fönster. Den äldre kvinnans och barnets händer möts på varsin sida av rutan.

Mer tillgänglig covid-19-statistik

Publicerad:
Socialstyrelsen har förbättrat webbsidorna på vår webbplats där vi publicerar covid-19-statistik. Som ett led i det arbetet visualiserar vi nu dödstal ner på kommunal nivå.

Några av de förbättringarna är att sidorna mobilanpassats, blivit mer pedagogiska och fått ett språk som är lättare att förstå.

Förbättringarna utgår från en användarundersökning som visar att privatpersoner är de vanligaste besökarna. Undersökningen visade att 77 procent av besökarna på sidan klassade sig själva som privatpersoner. Besöksstatistiken visar också att över 75 procent surfar in på sidorna med mobilen.

Dessutom visualiserar vi nu kommuners dödstal i sökbar tabell och karta, något som tidigare bara funnits i Excel-fil.