Möte på kontor

Mer stöd för individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten

Publicerad:
Individbaserad systematisk uppföljning handlar om att skapa lokal och beprövad erfarenhet för att utveckla verksamheten och dess kvalitet. Nu finns en kortfattad broschyr om det mesta socialtjänsten behöver veta för att arbeta med systematisk uppföljning.

Vi stöttar socialtjänsten i hur man kan beskriva och mäta arbetet med enskilda individer, och sammanställa den informationen i syfte att analysera, utveckla och förbättra verksamheten. För personal som vill börja planera för att följa upp sin verksamhet finns ett nytt material med information om inledande steg när uppföljning planeras, en checklista för uppföljning i praktiken och vanliga frågor och svar.

Informationsbroschyr
Om – Individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänstenArtikelnummer: 2022-3-7773|Publicerad: 2022-06-03
Beställ

På Socialstyrelsens utbildningsportal finns också verktyg för systematisk uppföljning som som kan användas för registrering och sammanställning av uppgifter i en uppföljning. Ett verktyg, SU-Pilot, är generellt och kan anpassas till olika verksamheter. Det finns också tre verktyg speciellt anpassade för verksamheter som arbetar med ekonomiskt bistånd, våldsutsatthet och våldsutövande.

Verktyg för individbaserad systematisk uppföljning på Utbildningsportalen