Meddelandeblad till kommuner kring covid-19

Publicerad:
Nu finns ett nytt meddelandeblad om hantering av bland annat coronavirus covid-19. Meddelandebladet riktar sig till dig som arbetar inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Meddelandebladet är framtaget som stöd till den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten för att kunna planera och hantera konsekvenserna av en allmän spridning av covid-19. Samtidigt kan innehållet med fördel användas för all typ av smittspridning.

Delar av innehållet

  • De krav som gäller för verksamheten normalt sett gäller även vid en kris.
  • Kommuner har rätt att hjälpa varandra.
  • Det är viktigt med en tydlig delegeringsordning när ordinarie beslutsfattare inte är på plats.
  • Använd Socialstyrelsens föreskrifter om basal vårdhygien.
  • Dra nytta av lärdomar. Så snart möjlighet ges – följ upp och analysera hur verksamheterna har hanterat händelsen. Då kommer viktiga lärdomar till nytta.