Akutsjukvård, två kirurger sätter på sig kirurgiska handskar inför operation.

Nya ledamoten Marie Morell om uppdraget i Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Publicerad:
– Vi i nämnden ska tillsammans se till att patienter får så bra vård som möjligt, oavsett var de bor. Vi är för små som land för att upprätthålla högspecialiserad vård i alla samverkansregioner. Det säger Marie Morell, en av sju nya ledamöter i Nämnden för nationell högspecialiserad vård.

Marie Morell är regionråd och ordförande i regionstyrelsen i Region Östergötland. I onsdags klev hon in i rollen som ledamot i Nämnden för nationell högspecialiserad vård, där hon och övriga ledamöter fattar beslut om vilken eller vilka regioner som får tillstånd att bedriva sådan vård.

Vad är dina intryck efter första nämndmötet? 

– Jag har suttit i rikssjukvårdsnämnden i åtta år och följt med i frågorna på många olika sätt, bland annat som tidigare ordförande och nu vice ordförande i SKRs sjukvårdsdelegation, så det känns hemtamt. Nämnden har ett spännande uppdrag och hanterar viktiga frågor som det ska bli roligt att följa.

Vad ser du som nämndens viktigaste uppgift? 

– Grunden är att vi som land ska kunna erbjuda jämlik sjukvård med högre och bättre kvalitet. I det arbetet måste vi titta på helheten, och följa upp de förändringar som görs så att vi skapar goda förutsättningar för fortsatt god och jämlik vård i hela landet, säger hon och fortsätter: 

– Nämnden har formellt sett ett ganska begränsat uppdrag. Den fråga vi måste diskutera på ett större plan med fler parter är hur vi ska upprätthålla kvaliteten på alla sjukhus och hur sjukvårdslandskapet ska se ut på sikt. Vi får inte glömma de patienter som finns utanför nationell högspecialiserad vård. Vi riskerar till exempel att vissa kompetenser lämnar vissa sjukhus.

Patientnyttan viktig för nämnden

Nationell högspecialiserad vård har diskuterats mycket de senaste åren. Det som är bäst för patienten och svensk sjukvård som helhet är inte alltid bäst för en enskild region. Ledamöterna i nämnden måste se till helheten.

– Man måste hela tiden se till patientnyttan, och den blir högre när sällsynt och avancerad vård koncentreras till vissa sjukhus. Utöver de specifika tillstånden måste vi också se till att hela flödet fungerar för patienten. Den som har en sällsynt sjukdom har ofta inget emot att resa för att få den bästa vården, men det kräver också bra planering för patienten både före, under och efter behandlingen, så att hela vårdkedjan fungerar på ett bra sätt. Inte minst när det gäller uppföljning på hemorten, säger Marie Morell.

Onsdagens möte var första gången gamla och nya nämnden samlades. Nästa sammanträde sker den 13 december.

Faktaruta

Nationell högspecialiserad vård är vård som är komplex eller sällan förekommande och som får bedrivas vid som mest fem enheter i landet. Målet med nationell högspecialiserad vård är att hälso- och sjukvårdens kunskap, kvalitet och patientsäkerhet ska utvecklas och förbättras samtidigt som resurserna används på ett effektivt sätt.