En grupp människor som har möte om civilt beredskap

Ledande beslutsfattare för sektorn för hälsa- vård och omsorg samlades för att stärka civil beredskap

Publicerad:
I veckan arrangerade Socialstyrelsen ett möte inom det så kallade ”Beredskapsforum för sektorn Hälsa, vård och omsorg”. Ledningspersoner inom sektorn samlades bland annat för att diskutera uppbyggnad av förmåga och samverkan.

 – Det finns mycket samverkan på operativ nivå men vi behöver också arbeta närmare varandra på ledande strategisk nivå. Det gör oss starkare när vi behöver agera, även under osäkra förhållanden. En bred samverkan utvecklar förmågan i sektorn för att hantera fredstida kriser och ytterst förhöjd beredskap, säger generaldirektör Olivia Wigzell som leder beredskapsforumet.

För att stärka den civila beredskapen behöver det finnas tydliga arbetssätt och arbetsformer mellan myndigheterna och övriga aktörer i sektorn. Beredskapsforumet är ett sätt att möta upp detta behov och bidra till att stödja de processer som MSB och försvarsmakten ansvarar för vad gäller att stödja, identifiera behov och stärka hela systemet.

I beredskapsforumet ingår ledande beslutsfattare som tillsammans ska kunna diskutera strategiska frågeställningar samt skapa samsyn kring behovs- och förmågeanalyser. En viktig uppgift är även att skapa en helhetsbild över det samlade arbetet med att stärka civil beredskap i sektorn. 

Dessa aktörer ingår i gruppen

  • beredskapsmyndigheterna i sektorn

  • de sex sjukvårdsregionerna

  • de civilområdesansvariga länsstyrelserna

  • socialtjänsten (socialtjänstdirektör samt kommundirektör)

  • branschorganisationer (LIF, Medtech och Sveriges Apoteksförening)

  • civilsamhället (Röda korset och Civilförsvarsförbundet)

Utökat uppdrag

Sedan 1 oktober 2022 har Socialstyrelsen som sektorsansvarig myndighet ett utökat ansvar att stärka samordningen och driva på utvecklingen av beredskapen vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig inom sektorn hälsa, vård och omsorg. 

På sidan Beredskap kan du läsa mer om vårt arbete.