""

Lär dig mer om könsutveckling och DSD

Publicerad:
Möter du barn och unga i vården eller skolan? Eller är du ung och har ett DSD- eller intersextillstånd? Socialstyrelsen har material där du kan lära dig mer om tillstånd som påverkar könsutvecklingen.

DSD är ett samlingsnamn för flera olika medfödda tillstånd som påverkar den biologiska könsutvecklingen. Det betyder att DSD har med kromosomer, könskörtlar, könsorgan och hormoner att göra. En del DSD-tillstånd upptäcks vid födseln, men det finns också personer som upptäcker att de har DSD i tonåren eller som vuxna. Förkortningen DSD står för Disorders eller Differences of Sex Development. 

Fler behöver veta mer om DSD

Det pratas inte så ofta om variationer i könsutvecklingen, men den kan vara olika hos olika personer precis som allt annat i kroppen. Det är viktigt att känna till för att det ska bli ett bra möte med barn och unga som har ett DSD-tillstånd.

Fakta om DSD och tips för att prata med barn

Socialstyrelsens informationsmaterial Fakta om DSD är skrivet för ungdomar från cirka 10 år som har ett DSD-tillstånd, men du som möter barn och unga har också nytta av innehållet. Broschyren förklarar bland annat

  • hur DSD-tillstånden uppkommer
  • hur DSD kan påverka kroppen
  • några teman som kan vara viktiga för barn och unga med DSD.

Materialet Föräldrainformation om att prata med barn om DSD riktar sig till föräldrar, men kan också vara bra för vuxna inom hälso- och sjukvården och skolan. Innehållet visar vad yngre barn kan fundera över och behöva stöd i när det gäller DSD.

Kunskapsstöd om DSD för hälso- och sjukvården

Båda broschyrerna om DSD bygger på Socialstyrelsens kunskapsstöd Vård och behandling vid tillstånd som påverkar könsutvecklingen (”DSD”).

I kunskapsstödet finns rekommendationer för hälso- och sjukvårdspersonal som möter personer i alla åldrar med DSD.

Där finns också

  • information om de olika DSD-tillstånden
  • resonemang om vikten av kunskap och medvetenhet utanför den specialiserade vården
  • punkter att tänka på i vårdmötet.