""

Läkemedelsverket får ansvar för de läkemedel en sjuksköterska får förskriva

Publicerad:
Regeringen har beslutat att flytta över ansvaret för förteckning av de läkemedel som får förskrivas av sjuksköterskor från Socialstyrelsen till Läkemedelsverket, från den 1 januari 2021.

Regeringen har beslutat att Läkemedelsverket tar över ansvaret från Socialstyrelsen från den 1 januari 2021. Socialstyrelsen behåller dock sitt ansvar för föreskriften om det kompetenskrav som en sjuksköterska ska uppfylla för att få förskriva läkemedel.

Ansvarsfördelningen blir nu mer enhetlig, och kompetenser utnyttjas på ett bättre sätt, vilket har efterfrågats av Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet.

Förteckningen över de läkemedel som får förskrivas av sjuksköterskor som uppfyller av Socialstyrelsen uppställda krav finns nu i bilaga 4 a till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Förteckningen ändras inte i samband med överföringen.

Vilka kompetenskrav en sjuksköterska ska uppfylla för att få förskriva läkemedel finns i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel.

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel