Läkemedelsförsörjning om krisen kommer

Publicerat:
Hur skulle läkemedelsförsörjningen i Sverige fungera vid kris, höjd beredskap eller krig? Det har Lunds universitet undersökt på uppdrag av Socialstyrelsen.

Projektet – Resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför kris, höjd beredskap och krig – har tagit fram ett kunskapsunderlag där olika aktörer ger sin bild av hur läkemedelsförsörjningen fungerar idag. I underlaget finns också en vägledning och förslag på hur Sverige skulle kunna säkerställa försörjningen av läkemedel inom landet under minst en tremånadersperiod.

Kunskapsunderlaget, inklusive vägledningen för kontinuitetsplanering, har tagits fram av sakkunniga privata och offentliga aktörer inom olika berörda professioner. Projektet har finansierats genom Krisberedskaps-anslag 2:4, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Läs rapporten hos Lunds universitet.