Stöd för personal på HVB i våldsförebyggande arbete

Publicerat:
Nu finns ett nytt kunskapsstöd och en webbutbildning för sig som arbetar på hem för vård eller boende, HVB. Du kan också anmäla dig till den nationella konferens om HVB och stödboenden som Socialstyrelsen anordnar i höst.

HVB ansvarar för den dagliga omsorgen av placerade barn och unga. Där ska man kunna känna sig trygg, både som placerad ungdom och som personal. Därför har vi tagit fram ett kunskapsstöd som innehåller vägledning kring våldsförebyggande arbete på HVB och de rättsliga förutsättningarna att agera vid våldsamma incidenter.

Hämta kunskapsstödet Omsorg gränssättning och våldsförebyggande arbete för personal på HVB

Webbutbildning till Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete 

Till kunskapsstödet finns också en webbutbildning. Den är uppbyggd i fyra korta moduler som kan genomföras vid ett eller flera olika tillfällen. Webbutbildningen består av information, frågor och svar samt reflektionsövningar. Utbildningen finns tillgänglig på vår utbildningsportal.

Webbutbildning för dig som arbetar med barn och unga på HVB

Nationell konferens om HVB och stödboenden

10–11 oktober anordnar vi en konferens för personal med arbetsledande funktion på HVB och stödboenden för barn och unga. Under två dagar samlas utförare, statliga myndigheter och forskare kring aktuella teman med fokus på HVB och stödboende. Konferensen är en del i Socialstyrelsens arbete med att främja en kunskapsbaserad dygnsvård för barn och unga.

Anmäl dig till konferensen om HVB