En flickas hand som stryker blommande raps.

Kunskapsstöd för främjande av pediatrisk organdonation

Publicerad:
Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt kunskapsstöd med rekommendationer till hälso- och sjukvården för främjandet av pediatrisk organdonation. Stödet ska hjälpa hälso- och sjukvården att införa rätt åtgärder för att antalet donationer från små barn ska öka så att fler barn får möjlighet till en livräddande behandling genom transplantation.

Kunskapsstödet innehåller fem rekommendationer på åtgärder som hälso- och sjukvården bör införa. Dessa är:

  • erbjuda vårdpersonal teoretisk utbildning inom pediatrisk organdonation

  • erbjuda vårdpersonal scenarioträning inom pediatrisk organdonation

  • erbjuda vårdpersonal tillgång till stöd under den pediatriska donationsprocessen

  • tillgodose närvaro av vårdpersonal med erfarenhet av organdonation och om möjligt kunskap om pediatrisk organdonation under donationssamtalen, samt

  • ge barnets vårdnadshavare tillräckligt med tid när donationsfrågan tas upp.

Då det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, baseras dessa rekommendationer på klinisk beprövad erfarenhet om åtgärdernas förväntade nytta och risker.