Barn hos läkare får handen undersökt.

Kraven för särskilt förordnande för läkare skärps

Publicerad:
Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om särskilda förordnanden att utöva läkaryrket.

De nya reglerna tydliggör vad som gäller och innehåller även nya bestämmelser som syftar till att höja patientsäkerheten, bland annat:

  • Stöd och vägledning, läkare som arbetar med ett särskilt förordnande ska få stöd och vägledning och en handledare som är legitimerad läkare. Vårdgivarna bör särskilt beakta om legitimerad läkare behöver finnas på plats för att stötta den som har ett särskilt förordnande.

  • Språkkrav, för att få ett särskilt förordnande måste läkaren ha tillräckliga språkkunskaper.

  • Innan ett särskilt förordnande kan utfärdas ska en kontroll i belastningsregistret göras.

  • Läkarstudenter kan få ett särskilt förordnande efter 10 terminer istället för nuvarande 9 terminer.

Ett särskilt förordnande är ett tidsbegränsat tillstånd att utöva läkaryrket i en viss tjänst för den som inte har läkarlegitimation. Det gäller exempelvis läkarstudenter som ska vikariera som underläkare eller läkare som är utbildade utanför EU och behöver göra praktisk tjänstgöring för att få svensk legitimation.

Ett särskilt förordnande utfärdas av Socialstyrelsen, samt i vissa fall av regionerna.

De nya föreskrifterna börjar gälla den 1 februari 2023 och ersätter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:3) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare. För studenter som studerar vid det nuvarande läkarprogrammet kommer det finnas möjlighet att få särskilt förordnande enligt de regler som gäller idag.