Kostnadsfri screening för livmoderhalscancer

Publicerat:
Den 1 juli 2019 började Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om villkor för avgiftsfri screening att gälla.

I föreskrifterna och de allmänna råden finns regler om att regionerna ska erbjuda screening för livmoderhalscancer och bröstcancer utan avgift. Det finns också regler om vilka åldersgrupper som ska erbjudas screeningen och hur ofta. Vad gäller bröstcancer är regleringen inte ny men Socialstyrelsen justerar vilka som ska omfattas av screeningen. För att inte exkludera personer som fått ändrad könstillhörighet omfattar reglerna nu personer som tillskrivits könet kvinna vid födseln.

En del av de nya reglerna börjar gälla senare, den 1 juli 2020. Det är reglerna om att analys för humant papylomvirus (HPV) ska användas vid screening för livmoderhalscancer för vissa åldersgrupper. De börjar gälla senare så att de regioner som inte arbetar så får tid på sig att ställa om sin verksamhet.