Koll på soc - Om socialtjänsten för barn och unga. Dator och mobil.

Koll på soc ska ge fler barn och unga kunskap om socialtjänsten

Publicerad:
Under februari genomför Socialstyrelsen en kampanj för att öka kunskapen hos barn och unga om socialtjänstens arbete. Målet är att marknadsföra webbplatsen Koll på soc, som riktar sig till barn och unga och svarar på vanliga frågor om socialtjänsten.

Barn och unga behöver mer kunskap om socialtjänstens uppdrag. Idag är behovet av det större än någonsin. Vi behöver nå ut till fler barn och unga än de som redan är i kontakt med socialtjänsten – och vi behöver nå dem på deras villkor och på deras plattformar. Därför kommer vi att genomföra en kampanj i sociala medier riktad till personer i åldrarna 12–16 år. Kampanjen består av annonser på Youtube, Instagram, Snapchat och Tiktok.

– Idag när mycket falsk fakta sprids är det viktigt för barn och unga att enkelt hitta korrekt information. På vår webbplats Koll på soc kan barn och unga vara säkra på att det som står där stämmer, säger kommunikationsdirektör Linda Corsvall.

På Koll på soc finns enkel information och filmer på flera språk, baserat på det som barn och ungdomar undrar mest. Det handlar bland annat om vad som händer när socialtjänsten får en orosanmälan, vad LVU betyder och vilken hjälp man kan få av socialtjänsten.

– Koll på soc fungerar som ett verktyg för socialtjänsten och används ofta i dialogen med barn och unga som de möter i sin verksamhet, säger Annika Öquist, enhetschef på avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten.

För dig som är yrkesverksam

Du som i ditt arbete möter barn och föräldrar kan ha en viktig roll i att ge dem mer kunskap om socialtjänstens arbete. Om ni vill berätta om Koll på soc inom er verksamhet kan ni ta del av digitalt och tryckt informationsmaterial på kollpasoc.se.

Informationsmaterial om Koll på soc

Här hittar du information om svensk socialtjänst på flera språk